Latest News in Grid

Latest News in List

Latest Special

W ochronie środowiska Współcześnie nasze środowisko naturalne narażone jest na bardzo wiele niekorzystnych czynników, które wywołują jego degradację. Szczególnie niekorzystne jest funkcjonowanie przemysłu, który każdego dnia produkuje tony niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska naturalnego substancji i materiałów. Dużym problem jest także kwestia śmieci.  Obecnie na naszej planecie zalegają miliony ton śmieci, które w żaden sposób…